Welkom op de website van Femke Roos Onderwijsontwikkeling.


Als zelfstandige ben ik freelance beschikbaar voor praktisch advies en begeleiding waar het gaat om de verbetering van de interne structuur van VO-scholen.


Daarnaast richt ik me op het coachen van docenten, mentoren, schoolleiding en directies in hun dagelijks werk. Ook ontwikkel ik in samenwerking met directies de structuur van interne zorgteams en begeleid ik deze in het beter samenwerken en doelgericht functioneren.


Mijn visie is dat goed functionerende docenten de schoolprestaties van leerlingen bevorderen. Een goede schoolstructuur is hiervoor een vereiste.


Mijn werkwijze kenmerkt zich door een systeemgerichte benadering. Dit houdt in dat ik niet alleen naar het individu kijk, maar onderwijsvraagstukken tracht op te lossen door naar alle actoren in het systeem een rol toe te kennen, met name: directie, docenten, mentoren en leerlingen.


Maar ook door de regelgeving en de cultuur van de school erbij te betrekken. Observaties in de school en in de klas vormen een essentieel onderdeel van mijn werkwijze. Op deze manier vinden we oplossingen die leiden tot het beter functioneren van individuele docenten en/of scholen als geheel.